Kristianstads kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Kristianstads kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Bäckaskog vv 10 °dH Hårt
Degeberga vv 13 °dH Hårt
Everöd 10 °dH Hårt
Fjälkinge vv 15 °dH Hårt
Fjärlöv vv 15 °dH Hårt
Friseboda vv 11 °dH Hårt
Gärds Köpinge vv 13 °dH Hårt
Huaröd vv 10 °dH Hårt
Ivö vv 11 °dH Hårt
Kristianstad vv 13 °dH Hårt
Lindeöd vv 10 °dH Hårt
Maglehem vv 10 °dH Hårt
Rickarum vv 7 °dH Medelhårt
Strö vv 8 °dH Medelhårt
Tollarp vv 8 °dH Medelhårt
Vanneberga vv 15 °dH Hårt
Vittskövle vv 8 °dH Medelhårt
Vånga vv 5 °dH Medelhårt
Åhus vv 13 °dH Hårt
Önnestad vv 8 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/dricksvatten/kommunalt-dricksvatten/