Leksands kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Leksands kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Djura 7 °dH Medelhårt
Insjön 7 °dH Medelhårt
Leksand 7 °dH Medelhårt
Siljansnäs 8 °dH Medelhårt
Tällberg 2 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.dalavattenavfall.se/vatten-och-avlopp/dricksvatten/hart-eller-mjukt-vatten.html