Ljusnarsbergs kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Ljusnarsbergs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Basttjärn 10 °dH Hårt
Bångbro 4 °dH Mjukt
Högfors 5 °dH Medelhårt
Hörken 6 °dH Medelhårt
Kopparberg 4 °dH Mjukt
Mossgruvan 5 °dH Medelhårt
Silverhöjden 10 °dH Hårt
Ställberg 7 °dH Medelhårt
Ställdalen 4 °dH Mjukt
Yxsjöberg 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.bergslagens-kt.se/vattenochavlopp/dricksvatten/kommunaltdricksvatten/vattnetshardhet.4.19eae5ad13ae1eda7e9145b.html