Nässjö kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Nässjö kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Annebrg 4 °dH Mjukt
Bodafors 1 °dH Mjukt
Flisby 7 °dH Medelhårt
Forserum 1 °dH Mjukt
Fredriksdal 7 °dH Medelhårt
Grimstorp 4 °dH Mjukt
Malmbäck 1 °dH Mjukt
Nässjö 4 °dH Mjukt
Ormaryd 4 °dH Mjukt
Sandsjöfors 7 °dH Medelhårt
Sjövik 7 °dH Medelhårt
Skullaryd 4 °dH Mjukt
Sttensjön 7 °dH Medelhårt
Äng 4 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: http://www.nav.se/Vatten-Avlopp/Om-vatten