Norrköpings kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Norrköpings kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Arkösund 5 °dH Medelhårt
Gruvstugan 5 °dH Medelhårt
Hyttan 6 °dH Medelhårt
Jursla 5 °dH Medelhårt
Kimstad 5 °dH Medelhårt
Krokek 6 °dH Medelhårt
Kvarsebo 6 °dH Medelhårt
Ljunga 5 °dH Medelhårt
Norrköping 5 °dH Medelhårt
Norsholm 5 °dH Medelhårt
Simonstorp 7 °dH Medelhårt
Skärblacka 5 °dH Medelhårt
Strömsfors 6 °dH Medelhårt
Svärtinge 5 °dH Medelhårt
Vånga 5 °dH Medelhårt
Åby 5 °dH Medelhårt
Östra Husby 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.norrkopingvattenavfall.se/vatten-och-avlopp/rad-och-anvisningar/vattnets-hardhet/