Nyköpings kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Nyköpings kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Aspa 9 °dH Medelhårt
Edstorp 11 °dH Hårt
Lästringe 9 °dH Medelhårt
Nyköping 7 °dH Medelhårt
Runtuna 8 °dH Medelhårt
Råby 10 °dH Hårt
Stavsjö 2 °dH Mjukt
Tystberga 9 °dH Medelhårt
Ålberga 6 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Vatten/Hardhet-och-pH/