Storumans kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Storumans kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Vattenverk

Namn Hårdhet Benämning
Ankarsund 8 °dH Medelhårt
Barsele 3 °dH Mjukt
Forsmark 3 °dH Mjukt
Gunnarn 1 °dH Mjukt
Hemavan 1 °dH Mjukt
Klippen 1 °dH Mjukt
Laisaliden 8 °dH Medelhårt
Långsjöby 3 °dH Mjukt
Pauträsk 3 °dH Mjukt
Skarvsjöby 3 °dH Mjukt
Slussfors 8 °dH Medelhårt
Stensele 3 °dH Mjukt
Storuman 1 °dH Mjukt
Strömsund 3 °dH Mjukt
Tärnaby 1 °dH Mjukt
Umnäs 8 °dH Medelhårt
Åskilje 3 °dH Mjukt

Informationen kommer ifrån: https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten---kommunalt/Hart-eller-mjukt-vatten/