Töreboda kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Töreboda kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Fägre 3 °dH Mjukt
Lagerfors 3 °dH Mjukt
Moholm 3 °dH Mjukt
Slätte 3 °dH Mjukt
Töreboda tätort 3 °dH Mjukt
Älgarås 7 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Bygga--Bo/Vatten-och-avlopp/Kommunalt-vatten-och-avlopp/Dricksvatten.html