Valdemarsviks kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Valdemarsviks kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Gryt 3 °dH Mjukt
Gusum 4 °dH Mjukt
Ringarum 4 °dH Mjukt
Skeppsgården 6 °dH Medelhårt
Snäckevarp 3 °dH Mjukt
Valdemarsvik 2 °dH Mjukt
Västertryserum 7 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Boende--Miljo/Vatten--Avlopp/Vattenverk/