Vimmerby kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Vimmerby kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Djursdala - Backa 8 °dH Medelhårt
Djursdala - Skolan 8 °dH Medelhårt
Frödinge 8 °dH Medelhårt
Gullringen 8 °dH Medelhårt
Locknevi 8 °dH Medelhårt
Pelarne 8 °dH Medelhårt
Rumskulla 8 °dH Medelhårt
Storebro 8 °dH Medelhårt
Södra Vi 8 °dH Medelhårt
Toverum 8 °dH Medelhårt
Tuna 8 °dH Medelhårt
Vimmerby 8 °dH Medelhårt
Vrångfall 8 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.vemab.se/tjanster/vatten-o-avlopp/ph-varde-och-hardhet