Vingåkers kommun

Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Vingåkers kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.

Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.

Områden

Namn Hårdhet Benämning
Baggetorp 6 °dH Medelhårt
Forsby 4 °dH Mjukt
Gillbergatorp 6 °dH Medelhårt
Högsjö 4 °dH Mjukt
Läppe 4 °dH Mjukt
Marmorbyn 6 °dH Medelhårt
Viala 6 °dH Medelhårt
Vingåker 4 °dH Mjukt
Österåker 5 °dH Medelhårt

Informationen kommer ifrån: http://www.sormlandvatten.se/vatten-avlopp/vatten/dricksvatten/