pH-värde för dricksvatten

Dricksvatten ska ha ett pH-värde mellan 7 och 9. Är värdet lägre än 7 klassas det som mjukt vatten och över 9 som hårt vatten. Surt vatten kan orsakas av exempelvis regn som tar sig ner i brunnen och hårt vatten kommer från kalcium. En djupt borrad brunn löper mindre risk att få vatten som är surt jämförelsevis med en grävd brunn. Hushåll med egen brunn rekommenderas genomföra en vattenanalys vart tredje år för att säkerställa vattenkvaliteten.

Vad är pH-värde?

En vattenanalys mäter balansen i vattnet mellan vätejoner och hydroxidjoner. Balansen mellan dessa två ämnen ger sedan ett värde som kan avgöra om vattnet är surt eller basiskt. Blir värdet 7 är vattnet neutralt vilket är vad vi strävar efter i dricksvatten. Ett pH-värde i vatten kan förändras över tid då exempelvis regnvatten börjar att tränga in. Många kontrollerar pH-värdet i spabadet, det är viktigt att även göra det när det kommer till ditt kranvatten.

Hälsofarligt med för högt pH-värde

Vatten som har ett pH-värde över 7 är hårt och orsakar slitage på hushållsprodukter. Det är dessutom hälsofarligt för människan om pH-värdet överstiger 10,5. Då kan både ögon och slemhinnor ta skada. Runt om i Sverige finns vissa områden där det är ökad risk för hårt vatten i och med kalkhaltiga bergarter. Visar en vattenanalys att det är ett högt pH-värde finns effektiva avhärdningsfilter att installera som skapar ett neutralt vatten att njuta av direkt från kranen.

Tecken på för högt eller lågt pH-värde

Börjar det finnas vita kalkutfällningar på tallrikar eller i vattenkokaren är det sannolikt ett högt pH-värde. Framförallt bildas dessa fällningar på de platser där vatten värms – som en varmvattenberedare. Ett surt vatten är väldigt aggressivt och bildar gröna beläggningar, vilket ofta syns i exempelvis toalett och handfat. Finns det tecken på att vattnet har ett pH-värde som på skalan är högt eller lågt rekommenderas snarast en vattenanalys för att kunna sätta in rätt åtgärd.