Så upptäcker du radon i dricksvattnet

Det finns bara ett enda sätt att upptäcka radon i dricksvatten – med en vattenanalys. Radon avger ingen doft, lukt eller smak vilket betyder att det inte går att upptäcka med något av våra egna sinnen. En vattenanalys beställer du direkt från vår hemsida. Provtagningen genomför du själv i det egna hemmet och returnerar provet till oss via post. Vi analyserar vattnet och informerar dig om resultatet. Är halten radon högre än gränsvärdet kan vi hjälpa till med lämplig åtgärd.

Hur farligt är radon?

Radon är mycket hälsofarligt och ökar risken för att drabbas av lungcancer. Det är inte farligt i sig att dricka vatten som innehåller radon, utan faran uppstår då gasen frigör sig från vattnet och vi andas in den, exempelvis vid en dusch. Faran baseras på hur hög halt radon som finns, men också under hur lång tid som vi exponeras för gasen. Risken att drabbas ökar avsevärt och går att minimera genom att enkelt åtgärda radon i dricksvatten.

Fakta om radon

I berggrunden och marken finns ädelgasen radon helt naturligt. När radon faller sönder bildas radium vilket är det som är farligt att andas in. Det är också anledningen till att det är vanligare att hitta höga halter i bergborrade brunnar än de som är grävd. Ämnet frigör sig direkt från vattnet oavsett om vi tvättar, diskar eller tappar upp ett dricksglas med vatten och sprider sig vidare via inomhusluften. Därför går det inte heller att undvika att andas in ämnet om det finns i hemmet.

Rena vatten från radon med radonfilter

Att ha radon i vatten är farligt, därför bör hushåll med egen brunn genomföra en vattenanalys minst vart tredje år. Upptäcker vi vid en utförd analys att det är för höga halter rekommenderar vi ett radonfilter till vatten. Filter finns med olika kapacitet för att passa varje behov. Vårt filter har en garanterad reningsgrad på 97–99,9 %. På Aquagruppen hjälper vi alltid till att hitta rätt lösning för att åtgärda varje problem, som radon i vatten.