Problem med missfärgat vatten

Om du får missfärgat vatten i din kran kan det bero på flera olika saker. Oftast är det på grund av att vattnet har för höga halter av järn eller humus. Detta ger vattnet en brunaktig färg som inte är särskilt trevlig. Missfärgat vatten kan även förstöra porslin, andra saker i köket och kläder eftersom fläckarna, om det orsakas av järnoxid och manganoxid, är väldigt svåra att få bort. Dessa ämnen sliter även på vattenledningar och rör, i värsta fall kan det leda till igensättning med kostsamma reparationer som följd.

Brunt vatten i kranen med egen brunn

Både järn och mangan är relativt vanliga ämnen i vattnet för dig som har brunn, och när det blir för höga halter får vattnet den bruna färgen och en rostig smak. Järn och mangan finns naturligt i vår miljö, men det blir problem när halterna i dricksvattnet blir för höga. För dig som har egen brunn rekommenderar vi att med jämna mellanrum göra en vattenanalys, särskilt om du märker att vattnet har börjat få en brunaktig ton. Vi kan sedan rekommendera hur du kommer till rätta med problemen genom installation av ett anpassat järnfilter eller humusfilter.

Varför är dricksvattnet gult?

När vattnet från kranen är gult kan det bero på flera olika saker. Det kan röra sig om allt från rostiga ledningar som har börjat att släppa ifrån sig små partiklar av järnoxid till att vattnet har för höga halter av humusämnen. Denna missfärgning kan ibland orsakas av att exempelvis trycket i ledningen har förändrats i samband med läcka, reparation eller underhåll av rören. Det gulaktiga vattnet kan orsaka missfärgningar av tvätt och det är inte heller särskilt gott att dricka. Du kan själv rena ditt vatten från järn och humus med hjälp av ett bra och effektivt vattenfilter.

Är järnhaltigt vatten dåligt för hälsan?

Det är inte farligt att dricka vatten som innehåller höga halter av järn. Det är endast vid extremt höga halter som främst barn och djur kan påverkas. Detta visar sig genom symptom som trötthet. värk i kroppen, diarré och sämre aptit. Järnhalten i vattnet rekommenderas ligga under 0,5 mg/l, men det kan uppstå problem med vattnet även vid lägre järnhalter. Det finns inga studier eller annan forskning som har visat på att järnhaltigt vatten skulle vara farligt. Det största problemen med vattnet brukar vara den otrevliga smaken och bruna beläggningar som är svåra att få bort och som kan täppa igen rör och ledningar i vattensystem, varmvattenberedare, värmepannor och hushållsmaskiner.