Varför luktar vatten illa?

Doften av ruttna ägg eller prutt kan oftast härledas till svavelväte eller metangas. Dessa gaser finns i berggrunden naturligt. En högre halt av svavelväte kan göra att vattnet smakar konstigt och kan ge barn diarré. Detta avhjälp enkelt med en luftinjektor som sätts på din trycktank. Luftinjektorn suger in luft och syret i luften reagerar med svavelvätet och lukten försvinner. Vi har även vattenfilter med inbyggda luftinjektorer för dig med annan problematik.

Om vattnet luktar avlopp

En annan anledning till att ditt vatten luktar kan vara att avloppsvatten trängt in i ditt dricksvatten. Detta kan medföra bakterier som kan
Har vattnet stått still en längre period kan detta uppstå. Detta avhjälps med ett UV-filter som eliminerar bakterierna i dricksvattnet.

Illaluktande varmvatten?

Ibland kan det vara så att kallvattnet saknar doft, men varmvattnet luktar illa. Detta kan bero på järn eller/och mangan i vattnet. Detta avhjälps enkelt med ett av våra järn- och manganfilter.